Domeinen

Domeinpagina’s bieden kerncijfers en tonen de belangrijke trends en ontwikkelingen per cultureel domein.

Wat zijn domeinen?

Domeinen binnen de Cultuurmonitor zijn te vergelijken met culturele ‘disciplines’ of ‘subsectoren’. Op dit moment bevat de Cultuurmonitor informatie over de domeinen Architectuur, Audiovisueel, Beeldende kunst, Design, Erfgoed, Games, Letteren, Muziek, Podiumkunsten en Theater. In de toekomst zullen hier nieuwe domeinen of verdere uitsplitsingen aan toegevoegd worden.

De verschillende domeinpagina’s kennen een vaste indeling. Achtereenvolgens bieden de pagina’s een selectie kerncijfers over het domein, beschrijven ze de belangrijkste ontwikkelingen en identificeren ze welke kennislacunes er nog zijn. Deze informatie is gebaseerd op recente data, beschikbare literatuur en gesprekken met vele stakeholders en experts.

Domeinen

Bronnen explorer

Ontdek meer bronnen over de domeinen en thema’s van de Cultuurmonitor

  • Domein
  • Thema
  • Bron