Introductie jaarrapportage 2022

2022 was voor de culturele en creatieve sector een jaar van onzekerheid. In de nieuwste editie van de Cultuurmonitor geeft de Boekmanstichting een overzicht en analyse van de belangrijkste ontwikkelingen die hierbij een rol spelen. Vanaf januari gingen cultuurlocaties weer open. Bezoekcijfers herstelden, maar bleven nog achter bij de situatie vóór corona. Bij de onzekerheid over het herstel voegden zich gedurende het jaar ook nieuwe onzekerheden, zoals de energiecrisis en historisch hoge inflatie.

Auteur: Jan Jaap Knol

In deze Jaarrapportage bundelen we de analyses die wij in 2022 hebben geschreven en geactualiseerd.  Deze tweede editie van de Cultuurmonitor biedt opnieuw een uitgebreid beeld van de ontwikkelingen in het culturele leven van Nederland.

Dit jaar hebben we vooral aandacht besteed aan overkoepelende thema’s in de culturele sector:  beroepspraktijk, participatie, cultuur in de regio, digitale transformatie, duurzaamheid en het brede onderwerp van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Voor al deze thema’s zijn nieuwe analyses geschreven.

De update van de vorig jaar verschenen analyses van de domeinen – van erfgoed tot podiumkunsten – is deze keer beperkt tot het verversen met nieuwe data en – uiteraard – het toevoegen van daarmee verbonden nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Gedurende het jaar blijven we de analyses van de hier gepresenteerde thema’s en domeinen actualiseren, zodat gebruikers de meest actuele data aantreffen en kunnen raadplegen. Voor de volgende editie (2023) worden bovendien de teksten van alle domeinen vernieuwd.

De thema- en domeinhoofdstukken in deze Jaarrapportage worden voorafgegaan door twee overkoepelende hoofdstukken. Onder de noemer Cultuur in 2022 staan we eerst stil bij de voortdurende impact van corona op de culturele sector in combinatie met de genoemde nieuwe problemen.

Als kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid realiseren we ons dat de huidige datasets veelal het geïnstitutionaliseerde deel van het culturele leven weerspiegelen. In het hoofdstuk Cultuur en kennis stellen we daarom de vraag hoe we in de Cultuurmonitor – maar ook via andere en nieuwe vormen van onderzoek en via de programmering van de Boekmanstichting – meer recht kunnen doen aan een hedendaags dynamisch cultuurbegrip en de volle breedte van culturele praktijken daarbinnen. De antwoorden op die vraag zullen we het komende jaar in gesprekken en op andere manieren blijven zoeken en gebruiken in het doorlopende werk aan de Cultuurmonitor, opdat het instrument een steeds beter beeld van de volle breedte van de culturele praktijk gaat geven.

Illustratie: Fadi Nadrous