Jaarrapportage 2021

De Jaarrapportage 2021 van de Cultuurmonitor biedt een introductie op dit nieuwe instrument, een overzicht van de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen in de cultuursector in 2021, en de meest recente versies van alle domein- en themapagina’s in de Cultuurmonitor.

Alle hoofdstukken uit de Jaarrapportage 2021 zijn via onderstaande knoppen in digitale vorm te lezen. De volledige publicatie is daarnaast ook als PDF te lezen en te downloaden.

Jaarrapportage 2021

In dit inleidende en overkoepelende hoofdstuk kijken we naar de culturele sector in zijn geheel, en beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen in het culturele leven in 2021.

Domeinpagina’s

Domeinen binnen de Cultuurmonitor zijn te vergelijken met culturele ‘disciplines’ of ‘subsectoren’. De verschillende domeinpagina’s bieden kerncijfers en tonen de belangrijke trends en ontwikkelingen per domein.

Themapagina’s

De themapagina’s van de Cultuurmonitor beschrijven beleidsthema’s en onderwerpen die voor de gehele cultuursector van belang zijn.

Bijlage

In een uitgebreide bijlage gaan we dieper in op de methodologie achter de Cultuurmonitor.

Presentatie

De Jaarrapportage 2021 van de Cultuurmonitor werd op 14 december 2021 gepresenteerd tijdens een livestream vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Na een presentatie van de belangrijkste resultaten volgden twee panelgesprekken. In het eerste gesprek spraken Jolanda Spoel, Sjoerd Feitsma en Viktorien van Hulst over verliezen, verschuivingen en kansen als gevolg van de coronacrisis. In het tweede gesprek gingen Derk de Geus, Janice Deul en Trilce Navarette in op de rol van de culturele en creatieve industrie in de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd.